fbpx

Tanden
net zo Perfect als het Origineel

Eén van de kernactiviteiten van onze praktijk ligt op het gebied van de tandheelkundige implantologie. Geen enkele andere vorm van tandvervanging komt zo dicht in de buurt van de natuurlijke situatie als het implantaat.

Tandheelkundige Implantologie

De kleine “pijler” van zuiver titanium vervangt de tandwortel en groeit stevig vast in het kaakbot. Op dit fundament kunnen kronen, bruggen en zelfs kunstgebitten worden bevestigd. Na de verzorging heeft u weer het comfort van een stevig verankerde tand. U ondervindt geen beperkingen tijdens het lachen, praten en kauwen.

Van één ontbrekende tand tot een volledig tandeloze kaak

hebben wij een individuele implantaatoplossing voor u, die u een duurzaam comfort en een mooi uiterlijk geeft. En u kunt er zeker van zijn: bij de implantologie werken wij nauw samen met één van ’s werelds meest toonaangevende fabrikanten van implantaten.

Eén ontbrekende tand

Het verlies van een afzonderlijke tand of kies kan iedereen overkomen. Vaak binnen enkele seconden: gesport, tand weg. Dat is weliswaar beangstigend, maar vandaag de dag geen drama meer.

Een verloren tand bijv. door een sportongeval

Het ingezette implantaat met de nieuwe kroon

Een natuurlijk gesloten rij tanden

Implantaten lossen dit probleem natuurlijk en onzichtbaar op

Implantaten zijn kleine, hoogontwikkelde en uiterst krachtige titaanschroeven, die in plaats van natuurlijke tandwortels in de kaak worden geplaatst en stevig in het bot vastgroeien. Een tijdelijke voorziening verbergt de opening, totdat het implantaat is vastgegroeid.

Vervolgens wordt daarop onzichtbaar en duurzaam stabiel

uw nieuwe kroon bevestigd. Deze zit met uw nieuwe wortel stevig in de kaak vast en kan van de natuurlijke naastgelegen tanden of kiezen niet worden onderscheiden.

Meerdere ontbrekende tanden

Als u plotseling moeite hebt met lachen, meerdere tanden of kiezen ontbreken of een oude prothese steeds weer voor problemen zorgt, kunt u de rij tanden of kiezen met behulp van implantaten er weer ongeschonden laten uitzien.

Drie ontbrekende tanden aan het eind van de rij tanden

Een brug op twee implantaten

Drie afzonderlijke tanden op drie implantaten

Natuurlijke schoonheid, natuurlijke functie

Implantaten voor afzonderlijke tanden of kiezen zijn een elegante oplossing

als er in één rij meerdere tanden ontbreken: elke tand of kies wordt afzonderlijk vervangen en de oorspronkelijke situatie wordt nauwkeurig hersteld. Ontbreken drie of meer tanden naast elkaar, dan kunt u ook kiezen voor een implantaatgedragen brug. Daarbij worden de nieuwe kronen met elkaar verbonden en stabiel op  twee of meer implantaten geplaatst.

Een tijdelijke voorziening sluit de openingen tijdens de genezingsfase af.

Is deze afgesloten, dan worden op de implantaten permanent de definitieve kronen of de brug bevestigd.

Tandeloze kaak

Als in uw onderkaak bijna alle of zelfs alle tanden of kiezen ontbreken, dan kunt u met implantaten toch nog gemakkelijk lachen. Want twee tot vier implantaten zijn al voldoende om een volledige prothese goed te ondersteunen. De bevestiging vindt plaats met speciale steunsystemen die uit twee elementen bestaan. Het ene element wordt permanent op de implantaten geplaatst, het andere wordt in de prothese geïntegreerd.

Onderkaakprothese op vier implantaten

De prothese zit vast

In de bovenkaak: brug op zes implantaten

Onbekommerd lachen, praten, eten met een “vast” kunstgebit

verwijderbaar of permanent

Bij het plaatsen worden de beide elementen met elkaar verbonden zoals een drukknop: uw prothese zit stevig vast. Voor het reinigen kunt u deze echter weer gemakkelijk verwijderen. Op ten minste zes implantaten kan ook een brug permanent aan uw kaak worden verankerd.

Lachen zoals vroeger

De prothese zit dan zo vast dat de steunende roze prothesekunststof niet hoeft te worden gebruikt. In de bovenkaak blijft in ieder geval het gehemelte vrij van prothesemateriaal. Zo krijgt u in elke situatie volledige zekerheid, want de prothese kan onverhoopt niet loskomen. Met uw implantaatgedragen prothese kunt u eten, praten en lachen net zoals met de originele tanden of kiezen.

© Copyright - Tandartspraktijk Th. H. Breedveld