fbpx

Tandeloze kaak

Als in uw onderkaak bijna alle of zelfs alle tanden of kiezen ontbreken, dan kunt u met implantaten toch nog gemakkelijk lachen. Want twee tot vier implantaten zijn al voldoende om een volledige prothese goed te ondersteunen. De bevestiging vindt plaats met speciale steunsystemen die uit twee elementen bestaan. Het ene element wordt permanent op de implantaten geplaatst, het andere wordt in de prothese geïntegreerd.

Onderkaakprothese op vier implantaten

De prothese zit vast

In de bovenkaak: brug op zes implantaten

Onbekommerd lachen, praten, eten met een “vast” kunstgebit

verwijderbaar of permanent

Bij het plaatsen worden de beide elementen met elkaar verbonden zoals een drukknop: uw prothese zit stevig vast. Voor het reinigen kunt u deze echter weer gemakkelijk verwijderen. Op ten minste zes implantaten kan ook een brug permanent aan uw kaak worden verankerd.

Lachen zoals vroeger

De prothese zit dan zo vast dat de steunende roze prothesekunststof niet hoeft te worden gebruikt. In de bovenkaak blijft in ieder geval het gehemelte vrij van prothesemateriaal. Zo krijgt u in elke situatie volledige zekerheid, want de prothese kan onverhoopt niet loskomen. Met uw implantaatgedragen prothese kunt u eten, praten en lachen net zoals met de originele tanden of kiezen.

© Copyright - Tandartspraktijk Th. H. Breedveld